Vi erbjuder löpande redovisning.

Vi tar hand om dina verifikationer och ser till att dom blir bokförda i rätt tid.
Att vi ser till att allt blir redovisat efter gällande lagstiftning är en självklarhet.
Genom att låta oss sköta förtagets bokföring undviker Du att hamna i de fallgropar som finns med felaktiga avdrag,
onödig beskattning och oklar momsredovisning.

Du slipper hålla koll på alla alla lagstiftningsförändringar, det gör vi åt Dig. 
Redovisningen bygger vi på ett sätt så att Du sedan kan följa och analysera de delar i företaget som är viktiga att följa.
Kostnadsställe, projekt och kvantitet är vanliga tillägg till den "normala" bokföringen.