Krångligt med lönehanteringen?

Att sköta lönehanteringen kan både vara tidskrävande och krångligt – i synnerhet bokföringen och skatterapporteringen.
Slipp all huvudbry ochg låt oss göra jobbet istället.
Som kund rapporterar du bara varje månad vilken lön du kommer betala ut till respektive anställd,
så sköter vi bokföring och rapportering till Skatteverket.