Tufft att sammanställa årsredovisningen?

Årsredovisningen är en sammanställning av ett företags ekonomiska verksamhet under ett räkenskapsår.
Alla aktiebolag måste varje år upprätta en årsredovisning och skicka in den till Bolagsverket.

Vi erbjuder en helhetslösning för våra kunder och upprättar årsredovisningen för dennes räkning.
Under arbetet med att ta fram årsredovisningen kontaktar vi er för att säkerställa att årsredovisningen blir enligt era önskemål.
När årsredovisningen är färdig och påskriven sköter vi rapporteringen till Bolagsverket.