Vi hjälper dig med årsbokslutet.

När ett räkenskapsår är slut gör alla aktiebolag ett årsbokslut som sedan ligger till grund för årsredovisningen.
Under upprättandet av ett årsbokslut behöver bokslutsdispositioner göras.
Dessa syftar till att skapa en mer rättvis bild över den ekonomiska verksamheten och kan vara viktig ur skattesynpunkt.

Vi på A&T Carlström hjälper ditt företag att skapa ett årsbokslut och bistår med rådgivning kring bokslutstransaktioner.